הקונגרס הארכיאולוגי ה־48 בישראל

הקונגרס יתקיים ביום שני, ה־4.3.2023

בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'יי וג'יני שוטנשטיין (בית הרשות החדש)
קריית המוזיאונים
ירושלים

צילום תמונת כותרת: ארדון בר חמא

דילוג לתוכן