נייר עמדה – הצעת לתיקון חוק העתיקות וחוק רשות העתיקות

חברים וחברות, ראשי מכונים, יו"ר המועצה לארכיאולוגיה, ומנכ"ל רשות העתיקות, 

מצ"ב נייר עמדה מטעם ועד האגודה הארכיאולוגית הישראלית, אודות הצעה לתיקון חוק העתיקות וחוק רשות העתיקות. 

בברכה,

ועד האגודה

דילוג לתוכן