הרשמה לפרסי האגודה הארכיאולוגית הישראלית לשנת 2022

האגודה הארכיאולוגית הישראלית מייסדת בזאת שלושה פרסים שנתיים שיוענקו לחברי האגודה עבור פעילות מחקרית וציבורית לקידום הארכיאולוגיה בישראל.

גובה כל פרס בשנת 2022 יעמוד על 2000 ש״ח.

הצעות תישלחנה למייל האגודה לא יאוחר מיום 5/11/2022.

אנא עיינו בתקנון פרסי האגודה טרם ההגשה

דילוג לתוכן