מצפה נוף

ד"ר עידו וכטל

המחקר סובב סביב אתר מצפה נוף, אתר יישוב כפרי מתקופת הברזל א' הנמצא על גבעה מתונה בשטח פתוח בלב שכונת הר-נוף בירושלים (נקודת ציון מרכזית  216800/632400 ברשת ישראל החדשה, 805 מ' מעל פני הים). האתר ממוקם כחמישה ק"מ ממערב לשלוחת "עיר דוד" ומהווה חלק מן העורף הכפרי המיידי של ירושלים הקדומה.

תקופת הברזל א' בהר המרכזי מזוהה ברגיל עם תופעת ההתנחלות, אשר מהווה את השלב הראשון בהתגבשות הישויות הישראלית והיהודאית באזור זה בתקופה הבאה (הברזל ב'). מחקר תקופה זו בהר המרכזי זכה לעדנה בשנות ה-70 ו-ה80, עת נסקרו מאות אתרים ונחפרו אחדים מהם על ידי משלחות סקר וחפירה רבות, מרביתן בשומרון. בהרי ירושלים מוכרת התופעה ממספר אתרים מצומצם באופן ניכר, כאשר הבולטים בהם, מלבד שלוחת עיר דוד  הם תל אל-פול והאתר בגילה שנחפר על-ידי ע' מזר. בעשרות השנים האחרונות, בהן הארכיאולוגיה העולמית והישראלית עברה מהפכה מדעית שהובילה לפיתוח ויישום מגוון שיטות וכלים אנליטיים, כמעט ולא נערכו חפירות שיטתיות באתרים כפריים מתקופת הברזל א' בחבלי ההר, ובאזור ירושלים בפרט.

המחקר, שנמצא עוד בראשיתו,  עוסק בחקר היווצרות העורף הכפרי ונופים תרבותיים בהרי ירושלים בתקופת הברזל, לצד בחינת האפשרות לקיים פרויקט ארכיאולוגי-קהילתי במרקם אורבאני סבוך ומאתגר. מלבד חפירה באתר עצמו יתקיים סקר שיטתי באתרים סמוכים מתקופת הברזל בסביבתו הקרובה.

דילוג לתוכן