תל חצור – עיר תחתית

ד"ר שלומית בכר
פרויקט החפירות בעיר התחתית של חצור מתמקד באזור מקדש האורתוסטטים שנחפר על ידי פרופ' יגאל ידין. השנה, השנה ראשונה של הפרויקט, אנחנו חופרים את חצר המקדש ובוחנים מחדש את הרצף הסטרטיגרפי שזיהה ידין. בנוסף, פתחנו שטח חפירה חדש ממערב למקדש בכדי לזהות את הפעילויות שהתקיימו לצד המקדש ואת הקשר בין המבנים הללו לבין המקדש עצמו.
דילוג לתוכן