<< כל חברי האגודה

אריאל שתיל

רשות העתיקות

ביוגרפיה מקצועית קצרה

תואר בארכיאולוגיה באוניברסיטה העיברית. חפירות שונות מטעם האוניברסיטה העברית ורשות העתיקות

תחומי עניין

ארכיאוזאולוגיה, טכנולוגיה, כלי עצם
דילוג לתוכן