<< כל חברי האגודה

מתקה גולוב

מיתקה גולוב

האוניברסיטה העברית בירושלים

תחומי עניין

Personal names from the Iron II Southern Levant:
• Expanding the ethnic, historical and theological insights that come from the geographical mapping of names.
• Enriching our understanding of the relationship between Archaeology and the biblical text through the comparison of archaeological and biblical onomastica.
• New approaches to statistical authenticity testing of unprovenanced groups of artifacts.
דילוג לתוכן