<< כל חברי האגודה

רועי צבר

רועי צבר

האוניברסיטה העברית בירושלים

ביוגרפיה מקצועית קצרה

תואר ראשון ושני בארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. התיזה שלי (בהנחיית עוזי ליבנר) עסקה בתרבות החומר במרחב גיאוגרפי שבו חיו יהודים ונוכרים בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, במהלך המחקר ביצעתי סקר ארכיאולוגי בשורה של אתרים. הדוקטורט שלי (בהנחיית עוזי ליבנר) עוסק בהיבטים הארכיאולוגיים של התמורות הגיאופוליטיות בגליל ההלניסטי.

תחומי עניין

ארכיאולוגיה קלאסית, ארכיאולוגיה מרחבית, היסטוריה גיאופוליטית, ביצורים, סקרים
דילוג לתוכן