<< כל חברי האגודה

Shlomo Guil

שלמה גיל

תחומי עניין

Near Eastern Archaeology, Jerusalem Archaeology, West Semitic Epigraphy, Hebrew Paleography.
ארכיאולוגיה של המזרח הקרוב הקדום, ארכיאולוגיה של ירושלים, אפיגרפיה שמית מערבית; פליאוגרפיה עברית.
דילוג לתוכן