ארגון הציד בתקופה הפליאוליתית התיכונה

זוהר תורגמן-יפה
מנחה: ד"ר ראובן ישורון, ד"ר יוסי זיידנר / אוניברסיטת חיפה

 

תואר: דוקטורט

 

דילוג לתוכן