בחינת השונות המורפולוגית של אבני יד לאורך הזמן והמרחב באמצעות שיטות חישוביות: השלכות על תפוצת ההומינידים, קוגניציה, מיומנות ואבולוציה תרבותית

אנטואן מילר
מנחה: פרופ' ליאור גרוסמן, פרופ' גונן שרון / האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תואר: דוקטורט

 

 

דילוג לתוכן