ביוגרפיה של חפץ: ייצור ושימוש בחרפושיות בתקופות הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת באגן הנחלים איילון וירקון

נועה רנצר
מנחה: פרופ' יובל גדות, ד"ר עידו קוך / אוניברסיטת תל אביב

תואר: מוסמך

שנה: 2020

דילוג לתוכן