הגדרה של מסורות ייצור קרמי והתפתחותן

תמר שובל
מנחה: פרופ' דניאל רוזנברג, פרופ' יובל גורן / אוניברסיטת חיפה

 

תואר: דוקטורט

 

דילוג לתוכן