המאפיינים הוויזואליים של כתובות מבתי הכנסת של שלהי העת העתיקה בגליל ומשמעותם

ברכה סויבלמן
מנחה: ד"ר אבנר אקר, פרופ' בועז זיסו / אוניברסיטת בר אילן

 

תואר: מוסמך

 

דילוג לתוכן