המוציא לחם מן הארץ: היבטים בייצור וצריכת לחם בארץ-ישראל הרומית – בין ממצא לטקסט

הדס שמבדל
מנחה: פרופ' עוזי ליבנר, פרופ' זאב וייס / האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תואר: דוקטורט

דוא"ל: hadass.shambadal@mail.huji.ac.il

דילוג לתוכן