המעבר לבנייה אורטוגונאלית בתקופה הניאוליתית בלבנט

גיל חקלאי
מנחה: פרופ' אבי גופר / אוניברסיטת תל אביב


תואר: 
דוקטורט

שנה: 2020

דילוג לתוכן