הריסת מבנים וחפצי פולחן במסורת המקראית ובארכאולוגיה

ג'יימס אדקוק
מנחה: פרופ' יוסף גרפינקל, פרופ' ישראל קנוהל / האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תואר: דוקטורט

 

 

דילוג לתוכן