השוואת מרכיבי לבני בוץ מתקופות שונות כבסיס אפשרי לזיהוי כרונולוגי

יעקב שרייבמן
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' יובל גדות / אוניברסיטת תל אביב

תואר: מוסמך

שנה: 2018

דילוג לתוכן