התפתחות עירונית של ירושלים בתקופה הביזנטית (מאות ד' – ז' לספירה) כתהליך יצירת 'מחוזות זיכרון' נוצריים

אירה ברש
מנחה: פרופ' זאב וייס, פרופ' עודד עיר-שי / האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תואר: דוקטורט

 

דילוג לתוכן