התקופה הרומית בקרית יערים: ניתוח המכלול הארכיאולוגי מחפירות משפחת שמוניס בקרית יערים וההשלכות ההיסטוריות

יאנה קירילוב
מנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין, ד"ר גיא שטיבל / אוניברסיטת תל אביב

תואר: מוסמך

שנה: 2021

דילוג לתוכן