חלוצי תעשיית הברזל: מחקר ארכיאלוגי-טכנולוגי השוואתי של סדנאות ברזל בראשית תקופת הברזל בדרום הלבנט ובמזרח הים התיכון

ונסה וורקמן
מנחה: פרופ' אהרן מאיר, ד"ר עדי אליהו / אוניברסיטת בר אילן

 

תואר: דוקטורט

דילוג לתוכן