ימי אל-עמארנה בשפלה: ניתוח מכלול כלי-חרס מתקופת הברונזה המאוחרת IIא' מתל בית-שמש

עומר זאבי-ברגר
מנחה: פרופ' שלמה בונימוביץ' / אוניברסיטת תל אביב

תואר: מוסמך

דילוג לתוכן