כורים, חקלאיים וסוחרים בדרום הערבה – סוגיות מתודולוגיות בבוטניקה ארכיאולוגית של תקופת הברזל

מיכל דוד
מנחה: פרופ' אהוד וייס / אוניברסיטת בר אילן

תואר: דוקטורט

דילוג לתוכן