מורכבות יישובית ואגן ההשפעה היישובי של תל קדש בתקופת הברונזה הקדומה

שי שרפברג
מנחה: ד"ר אורי דוידוביץ' / האוניברסיטה העברית בירושלים


תואר: 
מוסמך

שנה: 2022

דוא"ל: shai.sharfberg@mail.huji.ac.il 

דילוג לתוכן