מצד חשביהו: סוגיות בחקר האדריכלות, הממצא החומרי והפרשנות ההיסטורית והגיאופוליטית של האתר

דניאל עין מור
מנחה: פרופ' גונר להמן / אוניברסיטת בן גוריון

 

תואר: דוקטורט

דוא"ל: danieleinmor@gmail.com

דילוג לתוכן