קהילות גבול בצפון מזרח ארץ ישראל ודרום מערב סוריה במאות העשירית והתשיעית לפסה"נ

אסף קליימן
מנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' זאב זאס / אוניברסיטת תל אביב


תואר: 
דוקטורט

שנה: 2020

דילוג לתוכן