רועי צאן ונוודים בשולי ההתיישבות בארץ-ישראל בתקופה הרומית ביזנטית

קובי-יעקוב בן-ארי (פאדרוב)
מנחה: פרופ' זאב ספראי / אוניברסיטת בר אילן

תואר: דוקטורט

דילוג לתוכן