רצפות טיח בניאולית הקדם-קרמי בדרום הלבנט, היבטים פונקציונליים, חברתיים ותפיסתיים

דנה אקרפלד
מנחה: פרופ' אבי גופר / אוניברסיטת תל אביב


תואר: 
מוסמך

שנה: 2019

דילוג לתוכן