שונות תרבותית ואדפטציה של קבוצות אנושיות בפליאולית התיכון של הנגב: היבטים טכנולוגיים, כרונולוגיים וסביבתיים

מיה אורון
מנחה: פרופ' אראלה חוברס, ד"ר יואב אבני / האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תואר: דוקטורט

דוא"ל: mayaoron@gmail.com

דילוג לתוכן