שחזור הסביבה הטבעית והאנתרופוגנית של תל בית ירח בתקופת הברונזה הקדומה באמצעות שרידי עץ מפוחמים

אשל מור
מנחה: פרופ' רפאל גרינברג / אוניברסיטת תל אביב

תואר: מוסמך

שנה: 2022

דילוג לתוכן