שיטות הפקת בשמים בתקופה ההלניסטית-רומית

אלרון זבטני
מנחה: פרופ' זהר עמר, פרופ' נתיב דודאי / אוניברסיטת בר אילן

 

תואר: דוקטורט

דילוג לתוכן