תחילתו של הסוף: הביצור הצפון-מערבי של ירושלים בשלהי בית שני: בחינה מחודשת לאור החפירות האחרונות במגרש הרוסים

כפיר ארביב
מנחה: ד"ר גיא שטיבל / אוניברסיטת תל אביב


תואר: 
מוסמך

שנה: 2022

דילוג לתוכן