תפיסת משך חיי האדם במחשבה ובמיתולוגיה המסופוטמית – ניתוח טקסטואלי ופרשנות

הלל יפין
מנחה: פרופ' יורם כהן / אוניברסיטת תל אביב
דילוג לתוכן