עבודות מחקר

 

עבודות מחקר לתואר שני ושלישי מהוות חלק מרכזי בהווייה של הארכיאולוגיה הישראלית, ומשמשות ככלי חשוב לקידום המחקר הארכיאולוגי בישראל ולהכשרתם של חוקרי וחוקרות הדורות הבאים. בעמוד זה מוצגות עבודות המחקר מכלל המוסדות האקדמיים בארץ, אשר הושלמו בעת האחרונה (עד כ־5 שנים) או מצויות במהלך כתיבתן בימים אלה.

לשליחת פרטים על עבודות מחקר נוספות ניתן לפנות לועדת המדיה בכתובת: ilaa.media.committee@gmail.com

 
Integrating Foodways: A Provenance and Technological Study of Cooking Pots in the Middle Bronze and the Late Bronze Ages at Tel Azekah
Yeonsuk Lee
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר פאולה ויימן-ברק / אוניברסיטת תל אביב
Judahite Burial Practices as A Reflection Of Social Organization And Persona
טטיאנה אנאניץ'
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' אלכסנדר פאנטאלקין / אוניברסיטת תל אביב
Kabri Functional Analysis of Ceramic
סילבנה קריינס
מנחה: פרופ' אסף יסעור-לנדאו, פרופ' רות שחק-גרוס / אוניברסיטת חיפה
Long Term Settlement Patterns of the Northern Negev from the Hellenistic to the Early Islamic Period (4th Cent. BCE – 9th Cent. CE)
נואה דוד מיכאל
מנחה: פרופ' סטיב רוזן, פרופ' גדעון אבני / אוניברסיטת בן גוריון
Machine Translation of Akkadian
גיא גוטהרץ
מנחה: ד"ר שי גורדין ופרופ' יונתן ברנט / אוניברסיטת אריאל
Metal Tools and Weapons in the Late Bronze/Iron Age Transition in the Southern Levant: A Revised Typology and Socio-Economic Implications
אלה רבינוביץ'
מנחה: פרופ' נעמה יהלום-מאק, פרופ' יוסף גרפינקל / האוניברסיטה העברית בירושלים
Mollusc Shells as Material Culture in the Iron Age II of the Southern Levant
דריה לייבין גרייב
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר עידו קוך / אוניברסיטת תל אביב
Mollusks in Iron Age Judah
דריה לייבין-גרייבר
מנחה: פרופ׳ עודד ליפשיץ, ד״ר דניאלה בר-יוסף מאייר, וד״ר עידו קוך / אוניברסיטת תל אביב
Monumental Buildings in the Second Temple Period in Rural Judaea
אנג'לה הודסון
מנחה: ד"ר גיא שטיבל / אוניברסיטת תל אביב
Northern Holemouth Jars in the Iron IIA: A Royal Israelite Administrative System for the Redistribution of Wealth
מדלין בוצ'ר
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר עומר סרגי / אוניברסיטת תל אביב
OCR of cuneiform script
יראה מן בראונר
מנחה: ד"ר שי גורדין, ד"ר איתן פתיה / אוניברסיטת אריאל
Petrographic Network Analysis of the Distribution of Late Roman 1 Amphorae in the Eastern Mediterranean
Samuel Gillett
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר פאולה ויימן-ברק / אוניברסיטת תל אביב
Reassessment of the Benjaminite Traditions in the Hebrew Bible in Light of Archaeological Data and Historical Reconstruction
לי סאק
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ / אוניברסיטת תל אביב
Reconstruction of the Paleoenvironment and Wood Exploitation at Tel Azekah Between the Middle Bronze Age and the Hellenistic Period
מינג'י ג'ין
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר דפנה לנגוט / אוניברסיטת תל אביב
Red, White and Blue Decorated Pottery from the Middle Bronze Age: Corpus, Typology and Function
מדיסון קוייל-גייטס
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' יובל גדות / אוניברסיטת תל אביב
דילוג לתוכן