דיוני לוקוס

'לוקוס – במה לדיון ארכיאולוגי' הינה מסגרת חדשה מבית האגודה הארכיאולוגית הישראלית, אשר שמה לה למטרה לחזק את השיח המקצועי והקהילתי בנושאים הנמצאים על סדר היום הארכיאולוגי בישראל. בבמה זו רואים אור מדי מספר שבועות דיונים הנוגעים לעשייה הארכיאולוגית ולמורשת התרבותית בארץ. הדיונים המתפרסמים מורכבים ממאמר דעה מרכזי וממספר תגובות המתייחסות אליו. מטרת הדיונים הינה לעורר מודעות, שיח ופולמוס מקצועיים בהיבטים משמעותיים לכל חברי הקהילה הארכיאולוגית בישראל – אתיקה מקצועית, היבטים חברתיים וכלכליים של הפעילות הארכיאולוגית, פוליטיקה וארכיאולוגיה, עבר, הווה ועתיד הארכיאולוגיה בישראל, ועוד.

חברי האגודה מוזמנים לשלוח מאמרי דעה בכל נושא אל תיבת המייל של האגודה, בכתובת: ilaa.archaeology@gmail.com. היקף המאמרים הנשלחים לא יעלה על 3,000 מילים. על המאמרים להיות כתובים היטב, בשפה קולחת ורהוטה, ולכוון ליצירת דיון ושיח.

דיונים

דילוג לתוכן